آزمایشگاه تشخیص طبی قدس با بکارگیری نیروهای آموزش دیده و منتخب تجهیزات مدرن و به‌روز و روش‌های استاندارد و با تکیه بر اصل اساسی کیفیت، خدمات با ارزش و سودمند به مراجعین و مشتریان ارایه نماید.

ما معتقدیم که مشتریان باارزش‌ترین سرمایه‌های ما هستند.

ما معتقدیم حرمت به انسان، کرامت بزرگی است.

ما اعتقاد داریم خدمت به مردم، شرافت ارزشمندی است.

ما تمام توانمان را برای رضایت مشتریان، ارائه خدمات باارزش و حفظ حرمت آنها به کار خواهیم بست.