تست آنتی بادی IgG – IgM (نمونه گیری از خون)

– آزمایش کرونا IgG – IgM

– شهر قدس، وردآورد و شهرک دانش

– نمونه گیری در منزل

– جوابدهی 48 ساعته

– امکان دریافت جواب آزمایش بصورت آنلاین

قیمت کل: 263.000 تومان

تلفن تماس: 09302753357

تلفن آزمایشگاه: 02146825323

تست آنتی بادی واکسن کرونا Anti-Spike IgG (نمونه گیری از خون)

– آزمایش سنجش آنتی بادی بعد از تزریق واکسن Anti-Spike IgG

– شهر قدس، وردآورد و شهرک دانش

– نمونه گیری در منزل

– جوابدهی: شنبه ها

– امکان دریافت جواب آزمایش بصورت آنلاین

قیمت کل: 355.000 تومان

تلفن تماس: 09302753357

تلفن آزمایشگاه: 02146825323

تست PCR کرونا (نمونه گیری از بزاق حلق و بینی)

– آزمایش PCR تشخیص قطعی کرونا

– شهر قدس، وردآورد و شهرک دانش

– نمونه گیری در منزل

– جوابدهی 12 الی 24 ساعته

– امکان دریافت جواب آزمایش بصورت آنلاین

قیمت کل: 568.000 تومان

تلفن تماس: 09302753357

تلفن آزمایشگاه: 02146825323