دستگاه Snibe MAGLUMI 2000

دستگاه Snibe MAGLUMI 2000

دستگاه Snibe Maglumi 2000 یک دستگاه تمام اتوماتیک کمی لومینسانس می باشد که تست های هورمونی و ایمونولوژی را با دقت و حساسیت بالا انجام می دهد. برای انجام آزمایشات با دستگاهSnibe  می توان از سرم یا پلاسمای بیماران استفاده نمود و بدلیل روش کمی لومینسانس استفاده شده در این دستگاه، جواب آزمایشات خروجی مطمئن و قابل اعتماد است. دستگاه Snibe در تمام طول روز در آزمایشگاه قدس فعال و آماده به کار است.

بارزترین ویژگی های دستگاه Snibe:

– انجام آزمایش به روش کمی لومینسانس با محلول های پایدار

– ظرفیت پذیرش نمونه تا 144 لوله اصلی

– توانایی انجام 180 تست در ساعت

– جوابدهی در 17 دقیقه برای هر تست

– دقت جوابدهی تا سه رقم اعشار

– انجام نمونه اورژانسی بین ران کاری

– پذیرش اتوماتیک نمونه ها با سیستم LIS و بارکدخوان

– دارای یخچال جهت پایدار نگه داشتن کیت ها

– دارای کنترل و کالیبراتور جهت کنترل کیفی کیت ها

– توانایی تشخیص لخته و حباب بر روی سطح سرم

– توانایی رقیق سازی اتوماتیک نمونه ها برای تست های با غلظت بالا