راهنمای نمونه گیری

مراجعینی که به صورت روزانه پذیرش و نمونه‌گیری می‌شوند:

پس از اتمام پذیرش و دریافت قبض، شماره نوبت مراجعین توسط دستگاه فراخوان نمونه گیری اعلام می شود. مراجعین محترم باید با در دست داشتن قبضی که از پذیرش دریافت کرده اند وارد نمونه گیری 1 یا 2 شوند تا راهنمایی‌های لازم و دریافت نمونه توسط همکاران نمونه‌گیری انجام گیرد.

بنا به شرایط و نوع نمونه هر شخص، در صورت آمادگی لازم با رعایت شرایط نمونه گیری در همان لحظه نمونه مورد نظر دریافت می گردد؛ در غیر اینصورت برگه توضیح شرایط نمونه گیری یا ظروف مربوط به نمونه های ادرار، مدفوع و اسپرم تحویل مراجع شده و توضیحات لازم داده می شود. برای اطلاع از شرایط نمونه گیری، دانستنی های قبل از آزمایش را مطالعه کنید.

مراجعینی که نسخه آزمایش آنها قبلاً پذیرش شده:

مراجعینی که به هر علت در روزی که نسخه آن ها پذیرش شده نمونه خود را نداده‌اند، باید با دردست داشتن قبض آزمایش به واحد نمونه گیری مراجعه نموده و با تحویل قبض به بخش نمونه گیری جهت دریافت نمونه راهنمایی گردند.

نمونه‌گیری افراد با شرایط ویژه:

در صورتی که هر یک از مراجعین، شرایط جسمانی مناسبی برای مراجعه به داخل آزمایشگاه یا نمونه‌گیری را نداشته باشند پس از هماهنگی همراه بیمار با پذیرش، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب جهت اخذ نمونه به سالن پذیرش و یا درب آزمایشگاه مراجعه می‌نماید تا از بیمار در فضای پذیرش، طبقه‌ی همکف و یا در محل درب آزمایشگاه یا داخل اتومبیل نمونه‌گیری انجام گیرد.

نمونه‌گیری اورژانس:

مراجعین به نمونه‌گیری با شرایط ویژه، آزمایش با درخواست اورژانس از سوی پزشک معالج، شرایط جسمانی نامساعد، نمونه‌گیری نوزادان و اطفال به علت عدم تحمل گرسنگی و یا هر موردی که پذیرش یا مسئول نمونه‌گیری تشخیص بر شرایط استثنا و اورژانسی دهد، خارج از نوبت و به صورت اورژانسی نمونه‌گیری خواهند شد.

نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه :

در صورتیکه بنا بر هر علتی بیمار قادر به حضور در آزمایشگاه جهت اخذ نمونه نباشد، با هماهنگی قبلی خانواده بیمار با سوپروایزر، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب به منزل بیمار جهت اخذ نمونه مراجعه می‌نماید.

توضیح: گاهی مراجعین نمونه آزمایش را خودشان در منزل تهیه می‌نمایند و لوله‌های آزمایش را به نمونه‌گیری تحویل می‌دهند. در این شرایط مراجعین پس از پذیرش به واحد نمونه‌گیری مراجعه نمایند و توضیحات لازم را همراه با ظروف و لوله‌های آزمایش تحویل بگیرند و پس از نمونه‌گیری در منزل سریعاً نمونه‌ها را باتوجه به توضیحات همکاران نمونه‌گیر به آزمایشگاه انتقال دهند. مناسب و کافی بودن نمونه باید توسط همکاران نمونه‌گیری و بخش فنی تائید گردد. در این صورت است که نمونه قابلیت انجام و گزارش جواب را توسط آزمایشگاه خواهد داشت.

نمونه‌گیری نوزادان و اطفال :

از آنجا که نمونه‌گیری نوزادان و اطفال در این آزمایشگاه جزء موارد دارای اولویت و اورژانسی محسوب می‌شود، لذا نمونه‌گیری اطفال به صورت مستقل همراه با پرسنل باتجربه و آموزش دیده تمام وقت و خارج از نوبت سایر مراجعین انجام می گیرد.

دریافت ظرف آزمایش :

در برخی موارد نسخه آزمایش مراجعین گرامی پذیرش می‌ شود اما شرایط نمونه‌گیری را در همان روز ندارند. اگر در پرونده ی آن ها آزمایشی وجود داشته باشد که نیاز به اخذ ظرف ادرار، مدفوع، اسپرم، کیسه نوزادان، یا ادرار ۲۴ ساعته و… باشد، می‌توانند قبل از نمونه‌گیری با مراجعه به این واحد، ظرف های مربوط به آزمایش خود را اخذ نمایند و با توضیحات و راهنمایی‌های همکاران نمونه‌گیری در همان روز مراجعه برای انجام آزمایش خون، نمونه‌ی ادرار یا مدفوع و… را با آرامش بیشتر در منزل جمع آوری نمایند و در نهایت آن را تحویل واحد مربوطه در آزمایشگاه دهند.