ویدیو: دستگاه سل کانتر CELENE b1

سل كانتر (CELENA b1 (Cell-Dyn 3200

دستگاه CELL-DYN 3200 از پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی است که توانایی شمارش تشخیص پیشرفته سلولهای خونی را در اختیار آزمایشگاه های بالینی قرار می دهد. این سیستم ارزیابی های هم زمان را با استفاده از اصول امپدانس و لیزر بر روی گلبول های سفید انجام داده و طوری طراحی شده که حتی در مواقع وجود نمونه های مشکل دار، پاسخ های صحیح را ارائه دهد. این قابلیت با دقت بهتر، تکرار کمتر و تعداد بیشتر گزارش نتایج بیماران همراه است. سیستم تمام خودکار شمارنده سلولی CELL-DYN به دو صورت دستی و خودکار ساماندهی گردیده است. این دستگاه توانایی انجام 90 نمونه در ساعت و بیست و سه پارامتر برای هر نمونه را دارد.

فن آوری پیشرفته، احتمال قدیمی شدن را کاهش می دهد:

فن آوری چندگانه شمارنده سلولی خون شناسی CELL-DYN یکی از پیشرفته ترین سیستم های شمارش سلولی قابل دسترس است. این فن آوری ها، باعث اطمینان از انجام قدرتمند و موثر آزمایش ها در حال حاضر و آینده می گردد.

فن آوری افتراق تفکیک چند زاویه ای پراکنش پلاریزه

این فن آوری امکان افتراق سلول ها را بدون دخالت گلبول های قرمز هسته دار، پلاکت های مجتمع شده و ذرات مزاحم فراهم می کند. سیستم انحصاری بازبینی گلبول های سفید، حضور سلول های پاره شده در اثر تغییرات اسمولاریته را به کاربر هشدار می دهد. همچنین این سیستم، هشدار خاصی را در ارتباط با انواع سلول های پیدا شده در لوکمی لنفوسیتیک مزمن و سایر بدخیمی های لنفوئیدی به اطلاع می رساند.

برنامه کاری گلبول های قرمز مقاوم

با استفاده از معرف دترجنت لیز کننده و انتخاب برنامه کاری اختصاصی گلبول های قرمز مقاوم (Resistant RBC Mode)، تداخل ایجاد شده توسط گلبول های قرمز مقاوم به لیز شدن کاهش می یابد. این خصوصیت به علت کاهش نیاز برای شمارش تائیدی دستی، باعث صرفه جویی وقت کاربر می گردد.

ویژگی ها، فن آوری و روش ها

– بکارگیری فن آوری های امپدانس، فلوسایتومتری و افتراق تفکیک چند زاویه ای پراکنش پلاریزه (™.M.A.P.S.S)

– روش های دوگانه شمارش سلولی (شمارش نوری WOC و شمارش امپدانسی WIC)

– ارزیابی امپدانسی سلول های هسته دار

– آنالیز اطلاعات تا بیش از ۱۰ هزار سلول برای هر نمونه

– ارزیابی سلول به سلول با شناسایی رنگی

– آزمایش شمارش کامل خونی (CBC) با افتراق خودکار سلولی، ۹۰ نمونه در یک ساعت

– دارای نرم افزار کنترل کیفی کامل داخلی

– ذخیره خلاصه آمار و نمودارهای Levey-Jennings در دستگاه

– ذخیره سازی ۱۰ هزار نتیجه به همراه نمودارهای گرافیکی

– توانایی انجام 800 نمونه بصورت خودکار با برنامه دهی

– پردازش داده ها توسط  ریز پردازنده پرسرعت