ویدیو: دستگاه سل کانتر CELENA b1

هماتولوژی

بخش هماتولوژی از مهم‌ترین و مجهزترین بخش‌های این آزمایشگاه است. در این بخش با حضور پرسنل مجرب و دستگاه‌های پیشرفته دقیق‌ترین جواب‌های آزمایش به مراجعین و پزشکان محترم ارائه می‌شود. لازم به ذکر است که قبل از انجام آزمایش‌ها در هر شیفت کاری در ابتدا خون کنترل استاندارد به دستگاه‌ها داده و با توجه به نتایج آن پس از اطمینان از صحت تجهیزات، کار با دستگاه‌ها و محلول‌ها آغاز می‌شود. همچنین این بخش در کنترل کیفی‌های دوره‌ای داخل آزمایشگاهی، بین آزمایشگاهی و خارجی نتایج قابل قبولی ارائه کرده است. بخش هماتولوژی به تجهیزات مربوط به آزمایش‌های خون شناسی و انعقادی مجهز بوده و تشخیص انواع سلول‌ها با دستگاه‌های شمارنده سلولی قابل انجام است. علاوه بر آن، با بهره‌گیری از بهترین و پیشرفته‌ترین دستگاه‌های کواگلومتر، آزمایش‌های مربوط به فاکتورهای انعقادی و هموفیلی انجام می‌شود. ساده‌ترین و مهمترین آزمایش این بخش شمارش سلولهای خونی می‌باشد و بررسی مورفولوژی سلولهای خونی جهت تشخیص انواع کم‌خونی‌ها، بدخیمی‌ها و… می‌باشد. در این بخش می‌توان بیماران هموفیلی و تالاسمی را مورد تشخیص قرار داد. که از مهمترین اینها می‌توان شمارش پلاکت‌ها، بررسی شکل و اندازه آنها را برشمرد که در مورد بیماران هموفیلی یا اختلالات پلاکتی کمک شایانی به تشخیص می‌کند.

  • انجام کلیه آزمایشهای تخصصی هماتولوژی با دستگاههای پیشرفته CELL-DYN و Sysmex kx21N انجام میشود
  • انجام آزمایش PT, PTT با دستگاه Sysmex CA-50
  • انجام آزمایش ESR با دستگاه LENA

کنترل کیفی

در بخش هماتولوژی نیز مانند تمام بخش‌های آزمایشگاه برنامه‌های کنترل کیفی در نظر گرفته شده است که توسط مسئول این بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.

.

تجهیزات

CELENA B1 CELL-DYN 3200

CELENA B1 CELL-DYN 3200


Sysmex KX-21N

Sysmex KX-21N

.

آزمایشات بخش هماتولوژی

Hemoglobin electrophoresis

Hemoglobin F

Hemoglubin A

Hemoglubin A2

Peripheral Blood Smear

Platelets

RBC morphology

Reticulocyte

Sickling test

WBC

PT

PTT

Antithrombin III Assay

Blood group/RH

Blood Smear

C B C

Clot retraction tim

Dir. B.Smear -parastes

Eosinophil count

ESR 1st hr

ESR 2nd hr

Heinz body

Hematocrit

Hemoglobin