هورمون‌شناسی و ایمنی‌شناسی

یکی از بخشهای اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی قدس بخش هورمون است. آزمایشگاه قدس یک مرکز هوشمند دیجتال می باشد که تمامی تست های این آزمایشگاه بصورت تمام اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام و جوابها با کنترل مسئول بخش بصورت اتوماتیک و از طریق شبکه بلافاصله وارد سیستم های جوابدهی می گردند.

در این بخش آزمایشهای متعددی بر روی نمونه های سرم و پلاسمای خون انجام می گیرد. نوع آزمایش درخواستی تعیین کننده نمونه مورد استفاده در آزمایش است.

این بخش با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص، مجهز بودن به فن آوری های روز دنیا و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و اتوماتیک، انجام کنترل کیفی های روزانه به منظور دقت و صحت آزمایشات و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی برای آزمایشات، کارایی خوبی از خود نشان داده است.

تمام آزمایش‌های مربوط به این بخش بلافاصله پس از نمونه‌گیری توسط واحد تفکیک نمونه جداسازی شده و به بخش هورمون شناسی و ایمنی شناسی تحویل داده می‌شود تا از افت آنالیت‌های خونی جلوگیری شود. این امر سبب گردیده که قابلیت پذیرش آزمایش‌های اورژانسی در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر باشد.

  • انجام کلیه آزمایشهای تخصصی هورمون با دستگاههای پیشرفته Cobas e-411 و Snibe Maglumi 2000 به صورت هوشمند و تمام اتوماتیک
  • انجام آزمایش آنالیز اسپرم با نرم افزار کامپیوتری پیشرفته Alan Casa
  • انجام آزمایش‌های غربالگری مادران باردار با نرم‌افزار مورد تایید مرجع سلامت

کنترل کیفی

در بخش هورمون نیز مانند تمام بخش‌های آزمایشگاه برنامه‌های کنترل کیفی در نظر گرفته شده است که توسط مسئول این بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.

تجهیزات بخش


دستگاه Snibe Maglumi 2000

دستگاه Snibe Maglumi 2000

آزمایشات بخش هورمون شناسی

GH 30 mins

GH 60 mins

GH 90 min

GH.Clonidine Provocative test

GNRH

IGF-1

Inhibin-A

Insulin-1 hrs.p.p

Insulin-2 hrs.p.p

Insulin-3 hrsp.p

Insulin-Base

LH

Macro PRL

PAPP-A

Progesteron

Prolactin

Prolactin after 20 mins

PTH

Renin

SHBG

T3

T4

T3 Uptake

TBG

Testosterone

Thyroglobulin

Thyroglobulin-Ab

TRH

TSH

17OH-Progestron

ACTH

ADH

Aldosterone

Alfa1 Antitrypsin

Androstenedione

Anti TPO

BETA-HCG

BETA-HCG-Free

Calcitonin

Cortisol PM

Cortisol 8 AM

Cortisol after digested Dexamethason tab

C-Peptide

C-Peptide-2hr.p.p

Dexamethasone Suppression Test

DHEA

DHEA-So4

Dihydrotestosterone

Estradiol

Estriol

Free T3

Free T4

Free Testosterone

FSH

FTI

Gastrin

GH

 

آزمایشات بخش ایمنی شناسی

H.Pylori Ab – IgG

H.Pylori Ab – IgA

H.Pylori-Ab – IgM

HAV Ab IgM

HAV total

HBcAb

HBeAb

HBeAg

HBsAb

HBsAg

HCVAb

HDVAb

HEV

HIV (1-2) Ag/Ab

HLA B27

HLA B5

HLA B15

HLA B51

HLA B7

HLA B8

HLA

HSV – IgG

HSV – IgM

HTLV-I-II

IgA

IgE

IgG

IgM

Liver Kidney microsomal

Measles IgG

Measles IgM

Mumps Ab   -IgG

Mumps Ab   -IgM

Mycoplasma -IgG

Mycoplasma -IgM

P.P.D  Test

SSA

SSB

Subclass-IgG1

Subclass-IgG2

Subclass-IgG3

Subclass-IgG4

Toxoplasma IgG

Toxoplasma IgM

TTG – IgA

TTG – IgG

VZV – IgG

VZV – IgM

AMA

ANA

ANCA

Anti Beta-2 Glycoprotein-IgA

Anti Beta-2 Glycoprotein-Igm

Anti Beta-2 Glycoprotein-IgG

Anti Cardiolipin IgG

Anti Cardiolipin IgM

Anti CCP

Anti ds-DNA

Anti Endomysial -IgG

Anti Endomysial -IgA

Anti Gliadin IgA

Anti Gliadin IgG

Anti Jo.1

Anti Listeria Ab-IFA

Anti MCV

Anti MPO

Anti Mullerian Ab

Anti Phospholipid IgG

Anti Phospholipid IgM

Anti Rubella IgG

Anti Rubella IgM

Anti SCL-70 Ab

Anti Sperm Antibodies

ASMA

CD 119

CD 11A

CD 11B

CD 16-56

CD 11C

CD 15

CD 18

CD 19

CD 20

CD 3

CD 4

CD 8

CH50

CMV IgG

CMV IgM

Cold Agglutination

EBV – IgG

EBV – IgM

Echinococcus/Elisa-IgG

FANA

Fasciola Hepatica-IgG

GH.Clonidine Provocative test

GNRH