پذیرش

بخش پذیرش آزمایشگاه قدس به وسعت بیش از ۱۲۰ متر در طبقه همکف ساختمان واقع شده است. برای تسریع پذیرش مراجعین و جلوگیری از اتلاف وقت، این بخش به چهار واحد پذیرش کننده، سیستم نوبت دهی و ارتباط شبکه ای بین سیستم های پذیرش و دستگاههای All in One در بخش نمونه گیری مجهز شده، و همچنین دارای سیستم پخش موسیقی، تلویزیون، دستگاه ضدعفونی کننده و سه سرویس بهداشتی کامل برای آقایان و بانوان است. بخش پذیرش آزمایشگاه قدس متصل به بخش فنی بوده و از این رو ارتباط بین مسئولین بخش های فنی و سوپروایزر با بخش پذیرش نیز تسریع شده است. پرسنل این بخش در حال حاضر مجموعا پنج نفر می باشد که در شیفت صبح و عصر مشغول به کار هستند. بطور کلی هنگام دریافت نوبت توسط مراجع، بطور خودکار یک صفحه در برنامه آزمایشگاه به او اختصاص داده می شود. این صفحه هنگام پذیرش توسط مسئول پذیرش تکمیل می شود. اطلاعات بیمار با بهره گیری آزمایشگاه از سیستم شبکه ای یکپارچه، وارد سیستم بخش ها می شود. پس پایان کار در هر بخش، جواب آزمایشات بطور خودکار و بدون دخالت دست وارد سیستم شده، با نظارت مسئول هر بخش، سوپروایزر و مسئول فنی امضاء شده و بطور اتوماتیک وارد سیستم جوابدهی می شود. با این روش خطای دستی در هر بخش از بین رفته است.

جهت آشنایی با روال کار بخش پذیرش می توانید راهنمای پذیرش را مطالعه بفرمایید.