فتومتر بیوشیمی Clinic II

دستگاه فتومتر Clinic II بدون شک به عنوان محبوب ترین و پرکاربردترین فتومتر بیوشیمی در آزمایشگاههای کشور شناخته شده است. دارای 80 حافظه تست می باشد که برای کاربردهای بیوشیمی کاملا کافیست. انکوباتور 37 درجه، طول موج های متنوع از 340nm  تا 630nm  و امکان انجام تست ها با متدهای مختلف End Point ،Kinetic ،Delta ،Dif  باعث شده  Clinic III به عنوان یک دستگاه بیوشیمی بسیار قوی و کاربردی به عنوان اولین انتخاب در کشور مطرح باشد.

امکان بیلیروبین متری با لوله هماتوکریت و نیز امکان انجام تست های Kinetic به صورت همزمان که به آن Multiple Kinetic  اطلاق می شود از قابلیتهای فتومتر بیوشیمی Clinic II است. این دستگاه دارای تایید رفرانس و پروانه ساخت وزارت بهداشت می باشد و هم اکنون نزدیک به 2000 آزمایشگاه کشور از آن استفاده می کنند.