ویدیو: دستگاه Snibe MAGLUMI 2000 در حین کار.

Snibe Maglumi 2000

دستگاه Snibe Maglumi 2000 یک دستگاه تمام اتوماتیک کمی لومینسانس می باشد که تست های هورمونی و ایمونولوژی را با دقت و حساسیت بالا انجام می دهد. برای انجام آزمایشات با دستگاهSnibe می توان از سرم یا پلاسمای بیماران استفاده نمود و بدلیل روش کمی لومینسانس استفاده شده در این دستگاه، جواب آزمایشات خروجی مطمئن و قابل اعتماد است. دستگاه Snibe در تمام طول روز در آزمایشگاه قدس فعال و آماده به کار است.

بارزترین ویژگی های دستگاه Snibe:

– انجام آزمایش به روش کمی لومینسانس با محلول های پایدار
– ظرفیت پذیرش نمونه تا 144 لوله اصلی
– توانایی انجام 180 تست در ساعت
– جوابدهی در 17 دقیقه برای هر تست
– دقت جوابدهی تا سه رقم اعشار
– انجام نمونه اورژانسی بین ران کاری
– پذیرش اتوماتیک نمونه ها با سیستم LIS و بارکدخوان
– دارای یخچال جهت پایدار نگه داشتن کیت ها
– دارای کنترل و کالیبراتور جهت کنترل کیفی کیت ها
– توانایی تشخیص لخته و حباب بر روی سطح سرم
– توانایی رقیق سازی اتوماتیک نمونه ها برای تست های با غلظت بالا